Image Description
Táplálékkiegészítők és gyógyteák természetes alapanyagokból

FőoldalÁltalános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

CALENDULAPHARMA.COM

Jelen ÁSZF hatálya a https://calendulapharma.com weboldalra és jogviszonyaira terjed ki, s ugyanitt folyamatosan elérhető.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Jelen dokumentum nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 1. Társaság adatai
 2. Fogalmak
 3. Ászf hatálya és elfogadása
 4. Alapvető rendelkezések
 5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, kosár összeállítása
 6. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai, ára
 7. Regisztráció
 8. A megrendelés leadása, átvétel és szállítás
 9. Az online értékesítésre vonatkozó speciális rendelkezések
 10. Rendelések teljesítése
 11. Elállás joga
 12. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
 13. Vegyes rendelkezések
 14. Panaszkezelés rendje
 15. Szerzői jogok
 16. Adatvédelem
 17. Vonatkozó jogszabályok

1. Társaság adatai

A Társaság neve: Calendula Pharma Co. Kft.
A Társaság székhelye, levelezési címe: 8653 Ádánd, Darázsi u. 3.
A Társaság elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: contact@calendulapharma.com
Cégjegyzékszáma: 14-09-310918
Adószáma: 23048081-2-14
Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-45602845
SWIFT kód: GIBAHUHB
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…

A tárhelyszolgáltató adatai: PaprikaSoft Kft.
Székhely, levelezési cím: 8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 36.
Email: office@paprikasoft.com
Telefon: +36 20 414 0284

2. Fogalmak

Felek: Eladó (=Üzemeltető/Társaság) és Vevő (=Megrendelő/Fogyasztó) együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Üzemeltető: aki a www.calendulapharma.com elektronikus felületen a saját termékeit eladásra kínálja;

www.calendulapharma.com: az Üzemeltető által fenntartott honlap;

Tartalom: (i) minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető; (ii) minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Üzemeltető a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld; (iii) az Üzemeltetővel partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) az Üzemeltető által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a https://calendulapharma.com oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a https://calendulapharma.com megjelenített Termékekről és/vagy az Üzemeltető által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog (gyógynövényes étrend-kiegészítők), mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Megrendelés: a Vevő Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában írásbeli vételi ajánlatot tesz az Üzemeltetőnek.

Kosárérték: egy Megrendelésben az Üzemeltetőktől megrendelni kívánt Termékek vételárának összege, csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Üzemeltető részére fizetendő végösszeg.

Kereskedelmi Értesítés: minden olyan, elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küldött értesítés (például: e-mail, sms, mobile értesítés, web értesítés stb.), amely általános és tematikus információt tartalmaz a korábban vásárolt termékekhez hasonló, vagy azokat kiegészítő termékekről; egyéb ajánlatokról és promóciókról; illetve piac- és közvéleménykutatások eredményeiről.

3. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

4. Alapvető rendelkezések

4.1. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, azokat az Eladó nem iktatja.

4.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4.3. A jelen ÁSZF 2023. Április 17. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Társaság jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et. A módosításokat a Társaság azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Megrendelő a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

4.4. Megrendelő, amennyiben belép a Társaság által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Megrendelője a webshopnak, a ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

4.5. Társaság fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Társaság írásos hozzájárulása nélkül.

5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, kosár összeállítása

5.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, és tartalmazzák az áfát, de nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

5.2. A webshopban Társaság részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

5.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Társaság teljes körűen tájékoztatja Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról, indokáról.

5.4. Házhoz szállítás esetén Magyarország településeire a GLS futárszolgálattal, valamint GLS Csomagpont csomagküldő szolgáltatással szállíttatja ki a megrendelt termékeket. A webáruházban 46 termék található, a választékra és az árakra vonatkozó változás jogát a Társaság fenntartja, új termékek kerülhetnek fel és egyes termékek megszűnhetnek.

6. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai, ára

6.1. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék aloldalán kifejtett részletes ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget a Társaság nem vállal.

6.2. A termékekre a weboldalon feltüntetett árak vonatkoznak. A megrendelés leadása után a rendszer egy automatikus visszaigazoló e-mail-t küld, az abban szereplő árakra Társaság árgaranciát vállal, azaz a megrendelt termékekről, függetlenül a megrendelés leadása után történő árváltozásoktól, a visszaigazolásban szereplő árakon fogja kiállítani a számlát.

7. Regisztráció

Az áruházban történő vásárláshoz regisztrálhat a weboldalon, melynek előnye, hogy nem kell minden egyes vásárlásnál újra és újra megadnia az adatokat. Ha regisztrálni szeretne, akkor a [Fiók/Regisztrálj] menüpontra kattintva meg kell adnia személyes adatait: felhasználó nevét, e-mail címét, jelszavát.

Egy e-mail címhez csak egy regisztráció végezhető el. A regisztráció elküldésekor rendszerünk a megadott email címre egy hitelesítő levelet küld, amelyben a regisztráció érvényesítéséhez szükséges linket kap. Erre azért van szükség, hogy elkerülhetővé váljanak a téves regisztrálások. Ha a regisztrációját megfelelően érvényesítette az e-mailben lévő link követésével, akkor ezután már bármikor lehetősége van rendelést leadni weboldalon. Amennyiben már regisztrált vásárló, akkor vásárlás előtt, a belépés gombra kattintva, s az e-mail címét és jelszavát megadva tud bejelentkezni az oldalra. Ha elfelejtette a jelszavát, akkor kattintson az „Elfelejtetted a jelszavad?” mondatra, ezután írja be a regisztrációkor megadott email címét, és a rendszer a regisztrált e-mail címre elküldi Önnek az új jelszó generálásához szükséges linket.

8. A Megrendelés leadása, átvétel és szállítás

8.1. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A megrendeléshez a termékek oldalán keresztül a ’Kosárba’ gombra kattintva juthat el a felhasználó.

A regisztráció/belépés vagy regisztráció nélküli megrendelés feladása 5 szakaszból áll:

 1. szakasz: Belépés / regisztráció / Honlap látogatása
 2. szakasz: Számlázási és szállítási címek megadása, kiválasztása
 3. szakasz: Szállítási mód választása (házhoz szállítás / személyes átvétel /csomagátvételi pont)
 4. szakasz: Fizetés módjának kiválasztása
 5. szakasz: Szöveges értesítés a megrendelés sikerességéről.

Az egyes szakaszok között vissza is léphet, illetve bármikor megszakíthatja a megrendelés feladását.

8.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte:

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

A webshop a számlákat elektronikus úton bocsájtja a Vásárlók rendelkezésére. Elektronikus számlákat e-mail-ben és/vagy papír alapon, a szállítási csomagban mellékelve küldik meg vásárlóik részére.

8.3. Elküldött és visszaigazolt megrendelés lemondása, módosítása: Az elküldött és visszaigazolt megrendelések lemondására a megrendelés leadását követő 24 órán belül a calendulapharma1@gmail.com és az info@gls-hungary.com címekre küldött e-mailben vagy a +36-30-2288-962 telefonszámon van lehetőség, a megrendelő pontos adatainak megadásával.

9. Az online értékesítésre vonatkozó speciális rendelkezések

9.1. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló az Üzemeltető Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

9.2. Az Ügyfél kapcsolatba léphet az Üzemeltetővel az Üzemeltető megadott elérhetőségein keresztül. Az Üzemeltető az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.

9.3. Amennyiben egy adott internethálózatról az Üzemeltető megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.

9.4. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Üzemeltető ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az Üzemeltető szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Üzemeltető alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

9.5. Az Üzemeltető a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Üzemeltető azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

10. Rendelések teljesítése

10.1. Házhoz szállítás

 • Budapestre és Magyarország meghatározott településeire Eladó a GLS futárszolgálattal szállítja a megrendelt termékeket. A teljesítés ideje általában a megrendeléstől számított 3-4 munkanap, ami a rendelkezésre álló készlet függvényében változhat. A kiszállítás időpontjáról e-mail-ben küld tájékoztatást.
 • Külföldre a szintén a GLS futárszolgálattal küldi Eladó a megrendelt csomagokat. Külföldi országba történő megrendelés esetén az alábbi listában szereplő országokba vállalja a kiszállítást. A szállítási idő országtól függően egyedileg eltérően változhat. További információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat.
  • Ausztria
  • Románia
  • Csehország
  • Szlovákia
  • Lengyelország
  • Luxemburg
  • San Marino
  • Monaco
  • Németország
  • Belgium
  • Bulgária
  • Dánia
  • Egyesült Királyság
  • Finnország
  • Franciaország
  • Görögország
  • Hollandia
  • Horváthország
  • Írország
  • Olaszország
  • Portugália
  • Spanyolország
  • Svédország
  • Szlovénia
  • Ciprus
  • Észtország
  • Lettország
  • Litvánia
  • Málta

Szállítási költségek a külföldi országok esetében:

 • 0,5 kg –ig: 7000 HUF (Ft)/csomag, 18 EUR/csomag
  0,5 kg fölött: 10.000 HUF (Ft)/csomag, 26 EUR/csomag
 • Minden egyéb országból történő vásárlás esetén, még a vásárlás előtt a szállítási költségekkel kapcsolatosan Vevőnek fel kell venni a kapcsolatot Eladó munkatársaival a +36-30-2288-962 telefonszámon, vagy a calendulapharma1@gmail.com email-címen.

10.2. Szállítási díjak belföldön

 • Bruttó 40 000 Ft feletti megrendelés esetén a házhoz szállítás díja 2 kg-ig: 0 Ft (csak Magyarországon)
 • Bruttó 40 000 Ft alatti megrendelés esetén a házhoz szállítás díja 2 kg-ig: 2000 Ft (csak Magyarországon)
 • 2 kg feletti megrendelés esetén Eladó munkatársai felveszik Megrendelővel a kapcsolatot a megrendeléskor megadott elérhetőségein!

GLS Csomagponton keresztül történő átvétel esetében jellemzően a megrendeléstől számított 2-4 munkanap alatt kerül automatába a csomag. Az átvételi lehetőség várható időpontjáról e-mailben kap a Vásárló tájékoztatást. A GLS Csomagpontra érkező csomagokat az átvevőpont 5 napig tárolja, majd visszaküldi a csomagot a csomag feladójának.

A futárszolgálatos kézbesítés hétköznap 8:00 és 18:00 óra között történik.

Amennyiben ezen időkereten belül Vásárló nem tartózkodik otthon, olyan szállítási címet adjon meg (pl. munkahely) ahol futárok elérhetik minden esetben.

Felek megegyeznek abban, hogy előre fizetés esetén az átutalás teljes összegének megérkezéséig, Eladónak nem áll módjában a megrendelt terméket/termékeket átadni a futárszolgálatnak.

10.3. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet,
 • a veszélyhelyzetben hozott, a Magyar Közlönyben kihirdetett különleges jogrendi intézkedések,
 • a szerződés teljesítése érdekében eljáró személyek (fizetési szolgáltató, valamint a szállítást végző partner) által a veszélyhelyzet miatt hozott intézkedések

a szerződés teljesítését vis maior eseményként érintik.

A vis maior helyzet Eladót megakadályozhatja, vagy késleltetheti szerződéses kötelezettségei teljesítésében, amelyért Eladó a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre.

Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Eladó jogosult:

 • a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani,
 • a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani.

A szerződés teljesítésének felfüggesztése vagy halasztása esetén Eladó a szerződéses kötelezettségeit a vis maior helyzetre tekintettel halasztott időpontban köteles teljesíteni.

A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés megszűnik, a már megfizetett vételár visszajár a Vásárlónak. Eladó a vételár visszatérítése esetén a Vásárló által alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg megtárgyalt visszafizetési módot alkalmazza.

10.4. Vételár és fizetési módok, feltételek

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. (16. Vonatkozó jogszabályok)

A weboldalon található termékek a weboldalon keresztül, kizárólag magán felhasználásra vásárolhatóak meg. Amennyiben Ön viszonteladóként vásárolna, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a contact@calendulapharma.com címen.

A megrendelt termékek megfizetésének elérhető módjait az Eladó határozza meg, amelyet a megrendelés leadása során a honlap megjelenít. Az Eladó által elérhetővé tett fizetési módok közül a Vásárló a megrendelés során választja ki az általa alkalmazni kívánt fizetési módot.

A Vásárló az általa a megrendelés leadása során kiválasztott fizetési mód szerint köteles a megrendelt termékek és szállítási díj vételárát megfizetni.

10.4.1 Banki átutalás:

Amennyiben banki átutalással szeretne fizetni, a megrendelés leadásakor válassza ki a banki átutalás lehetőséget.

A megrendeléséhez kapcsolódóan visszaigazoló emailt kap, mely tartalmazza az előre utaláshoz szükséges adatokat.

A bankszámla a Calendula Pharma Co. Kft., a calendulapharma.com webshop üzemeltetőjének hivatalos bankszámlája. A közlemény rovatba kérjük, írja be a megrendelés számát és a megrendelésen szereplő nevet.

Utalási adatok:

ERSTE BANK Hungary Zrt.
Calendula Pharma Co. Kft.
11600006-00000000-45602845

10.4.2. Paypro bankkártyás fizetés:

A Vásárló tudomásul veszi, hogy online fizetési mód választása esetén a fizetési szolgáltatást az Calendula Pharma Co. Kft.együttműködő partnere, a PayPro S.A. (székhelye: Poznań, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, nyilvántartja Poznani Kerületi Bíróság, nyilvántartási száma: 0000347935, közösségi adószáma: 7792369887) nyújtja. Az PayPro a legmagasabb szintű online biztonságot nyújtja. Garantálja a kifizetések és a személyes adatok biztonságát.

Az online fizetési mód alkalmazása esetén szükségessé válhat a Vásárló bankkártya adatainak online felületen történő rögzítése, amelyre tekintettel az online fizetési módot a Vásárló minden esetben kizárólag a saját felelősségére veszi igénybe. Online fizetési mód választása esetén a Társaság a Vásárló bankkártya adatait nem kapja meg, azokhoz nem fér hozzá, részére az adatok nem kerülnek továbbításra. Ezen adatokat kizárólag a PayPro S.A. kezeli, és az online fizetési mód választásával és a bankkártya adatok rögzítésével a Vásárló kifejezetten hozzájárul ezen adatkezeléshez.

Paypro gyakran ismételt kérdések: https://payproglobal.com/faq/

Paypro megrendelés keresése: https://payproglobal.com/customer-support#order-lookup

10.4.3. Paypal fizetés:

A 192 millió aktív számlával rendelkező PayPal a világ több mint 200 országában bárki számára lehetővé teszi, hogy biztonságosan, kényelmesen és költséghatékonyan vásároljon.

Előnye, hogy a PayPal – hasonlóan a kereskedelmi bankokhoz – biztonságosan kezeli az információnkat. Az adatok erősen titkosított rendszerben (SSL, https) vannak kezelve.

A PayPal regisztrációval létrejön PayPal számlája, amelyhez társíthatja bankkártyáját (fontos, hogy ennek alkalmasnak kell lennie internetes fizetésre), így amikor vásárol az kártyás fizetésnek minősül.

Hogy működik a fizetés?

PayPal fizetési lehetőségek:

 • Amennyiben már rendelkezik PayPal fiókkal, a regisztrációkor megadott e-mail címet és jelszót szükséges megadni a fizetéshez. A fiókjához társított bankkártyával egyenlíthető ki az összeg.
 • Amennyiben nem rendelkezik PayPal regisztrációval, az alábbi adatokat szükséges megadni, így a PayPal fizetési rendszerét használva tudja kiegyenlíteni vásárlása összegét:
  • Country: Az ország, ahol a bankkártyát kiállították
  • Card Number: A bankkártya száma
  • Expires: A bankkártya lejárati ideje hh/éé sorrendben
  • CSC: A kártya hátoldalán található háromjegyű biztonsági kód
  • First name: Keresztnév
  • Last name: Vezetéknév
  • Address line 1: Cím (utca, házszám, ajtó stb.)
  • Address line 2: Nem kötelezően kitöltendő mező
  • City: Város
  • State / Province / Region : Állam, tartomány, régió (megye)
  • Postal code: Irányítószám
  • Phone number: Telefonszám. (formátum pl. +36301234567)
  • E-mail: Az itt megadott e-mail címre érkezik a visszaigazolás
  • Password: Jelszó. (Abban az esetben szükséges megadni, ha regisztrálni szeretne.)
  • Confirm password: Jelszó megerősítése
  • Agree & Continue: Jóváhagyás

További információk, és PayPal regisztráció: www.paypal.com

11. Elállás joga

11.1. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal! A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

11.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy az ügyfélszolgálat felé jelzett nyilatkozattétellel gyakorolhatja.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

11.2.1. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 • Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 • Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

 • Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 • Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

11.2.2. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 • A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 • A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

 • Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

11.3. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

12. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

13. Vegyes rendelkezések

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Társaság az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Társaság egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A webshopon keresztül történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Társaság nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
 • A Társaságot semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma vagy hiba a Megrendelő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következik be.

A Társaság minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért.

Társaság és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

14. Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Társaságunk a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek.

A panaszt a Megrendelő a contact@calendulapharma.com e-mail címen, illetve a 8653 Ádánd, Darázsi utca 3. postacímre megküldött postai levélküldemény formájában közölheti. A Szállító a vevői panaszt 30 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatja a Vevőt. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

15. Szerzői jogok

Miután a https://www.calendulapharma.com mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://www.calendulapharma.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Társaság írásos hozzájárulása nélkül.

A https://www. calendulapharma.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Társaság fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Megrendelői azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

16. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://calendulapharma.com/adatkezelesi-tajekoztato/

17. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2023. 04. 20.

© Calendula Pharma 2023 - Minden jog fenntartva